Taisyklės

      Bendrosios nuostatos

 • Elektronine buitinės parduotuve gali naudotis fizkiniai asmenys bei juridiniai asmenys, tačiau ne jausnesni kaip 18 metų.
 • Jūsų pateikti asmens duomenys perkant preke mūsų parduotuvėje (vardas, pavardė, telefono numeris, elektronis paštas ar gyvenamosios vietos adresas) yra saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais.
 • Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos su įskaičiuotu PVM mokesčiu, tačiau be papildomų paslaugų.
 • Pirkimo – pardavimo sutartis tarp jūsų ir techbuta.lt parduotuvės laikoma sudaryta nuo to momento, kai jūs parduotuvėje suformuojate savo pirkinių krepšelį ir jį apmokate.
 • Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą mes jus informuosime išsiūsdami elektroninį laišką.

      Jūsų teisės ir pareigos

 • Jūs galite išsirinkti ir užsisakyti bet kurią jums patinkančią prekę iš internetinės parduotuvės techbuta.lt prekių katalogo.
 • Jūs naudodamasis internetine parduotuve techbuta.lt paslaugomis, sutinkate su pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
 • Jūs atsakote už visus savo atliktus veiksmus, naudojantis internetine parduotuve techbuta.lt
 • Jūs privalote būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku kad atsiimtumėte jūsų užsakytas prekes.

      Techbuta teisės ir pareigos

 • Jei pateikiami melagingi, netikslus, klaidingi ar ne pilnai užpildyti arba jūs nesilaikote nustatytų įsipareigojimų, Techbuta turi teise panaikinti jūsų užsakymą. Už neteisingai ar klaidingai pateiktus duomenis atsakote jūs.
 • Techbuta pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo sustabdyti jūsų užsakyma arba jį panaikinti, jei yra pagrindo manyti, kad jūs užsiemate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti elektroniniai parduotuvei bei stabiliam darbui.
 • Techbuta įsipareigoje sudaryti visas sąlygas jums naudotis elektronine parduotuve bei jos teikiamomis paslaugomis.
 • Techbuta iškilus problemoms ar susidarius kitoms nenumatytoms aplinkybėms, negalėdami pristatyti jūsų užsakytos prekės, įsipareigoje jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti analogišką prekę, sumokėtus pinigus jums grąžinsime per 1-3 darbo dienas (72val.).

      Prekių garantija

 • Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai (24mėn.). Garantinis laikotarpis yra nurodamas jums išduodamame garantinime talone.
 • Prekei sugedus remontas atliekamas nemokamai arba prekė pakeičiama į naują analogišką prekę.
 • Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo kreipkitės ant garantinio talono nurodytais adresais.
 • Pateikdami prekę garantiniam remontui, jūs privalote pateikti galiojantį prekės garantinį taloną.

       Prekių grąžinimas

 • Kai grąžinama nekokybiška (gamykliškai brokuota) prekė, Techbuta įsipareigoje priimti nekokybiška prekę ir jums sutikus pakeisti ją analogiška preke. Jums nesutikus dėl nekokybiškos prekės keitimo į analogiška prekę, sumokėtus pinigus grąžinsime grynais arba per 72val. bankiniu pavedimu.
 • Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jūs atsakote, kad prie prekės būtų visi reikiami priedai, prekė privalo būti kokybiškai supakuota. Jei prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.
 • Jei nepraėjus 14 dienų nuo įsigijimo datos, nusprendėte grąžinti prekę, prekė privalo būti grąžinama su ta pačia pakuote kaip buvo pristatyta. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Prie prekės privalo būti visi papildomi priedai. Jei prekė grąžinama netvarkinga, sugadinta ar be papildomų priedų, prekė bus nepriimama.

       Baigiamosios nuostatos

 • Techbuta pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus.
 • Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo datos.
 • Jei jūs nesutinkate su pateiktomis taisyklėmis, jūs turite teisę jų atsisakyti, tačiau tokiu atveju jūs prarandate teisę naudotis elektronine parduotuve techbuta.lt
 • Visi nesutarimai dėl šių taisyklių sprendžiami derybų keliu.

 

       Taisyklės ir papildomi dokumentai įsigalioja nuo: 2018-05-30